anh slide
slide 4
silde 3
slide 2
Hỗ trợ khách hàng
Hỗ trợ Khách hàng
Hàn Quốc
Việt Nam (Ms. Hoa)
Việt Nam (Mr. Giang)

Bitzer - 1

Mã SP
Công suất
Ánh sáng
Đơn vị
Nhà SX
Liên hệ

Bitzer - 2

Mã SP
Công suất
Ánh sáng
Đơn vị
Nhà SX
Liên hệ

Refcomp -4

Mã SP
Công suất
Ánh sáng
Đơn vị
Nhà SX
Liên hệ

Refcomp -3

Mã SP
Công suất
Ánh sáng
Đơn vị
Nhà SX
Liên hệ

Refcomp-2

Mã SP
Công suất
Ánh sáng
Đơn vị
Nhà SX
Liên hệ

Screw unit- Water Cooled Condensing Unit

Mã SP
Công suất
Ánh sáng
Đơn vị
Nhà SX
Liên hệ

Screw unit- Water cooled 2Cycle Chilling Unit

Mã SP
Công suất
Ánh sáng
Đơn vị
Nhà SX
Liên hệ

Screw unit- Water/ Brine Chiller unit

Mã SP
Công suất
Ánh sáng
Đơn vị
Nhà SX
Liên hệ

Screw unit- Air Cooled Condensing Unit

Mã SP
Công suất
Ánh sáng
Đơn vị
Nhà SX
Liên hệ

Screw unit- Air Cooled Split Chilling Unit

Mã SP
Công suất
Ánh sáng
Đơn vị
Nhà SX
Liên hệ

Sight glass / kính hiển thị

Mã SP
Công suất
Ánh sáng
Đơn vị
Nhà SX
Liên hệ

Pressure Gauge Glycerine oil -High /Đồng hồ đo áp suất dầu - cao  *-0.1~3.5Mpa

Mã SP
Công suất
Ánh sáng
Đơn vị
Nhà SX
Liên hệ

Refrigeration oil/Dầu lạnh -3GS

Mã SP
Công suất
Ánh sáng
Đơn vị
Nhà SX
Liên hệ

Refrigerant/Gas lạnh -R22

Mã SP
Công suất
Ánh sáng
Đơn vị
Nhà SX
Liên hệ

Suction Filter Cores / Bộ lọc hút SF- 48

Mã SP
Công suất
Ánh sáng
Đơn vị
Nhà SX
Liên hệ

Contactor /Khởi động từ

Mã SP
Công suất
Ánh sáng
Đơn vị
Nhà SX
Liên hệ

Overload Relays /Rơ le nhiệt LS

Mã SP
Công suất
Ánh sáng
Đơn vị
Nhà SX
Liên hệ

Trans Former / Chuyển đổi dòng điện

Mã SP
Công suất
Ánh sáng
Đơn vị
Nhà SX
Liên hệ

General Purpose Relay/ Rơ le đa năng HR705-4PL / 220VAC

Mã SP
Công suất
Ánh sáng
Đơn vị
Nhà SX
Liên hệ

LS Metasol /Cầu dao đóng ngắt LS MC

Mã SP
Công suất
Ánh sáng
Đơn vị
Nhà SX
Liên hệ

MAIN METAL / Đầu nối ống của trục khuỷu

Mã SP
Công suất
Ánh sáng
Đơn vị
Nhà SX
Liên hệ

CONNECTING RODS / Thanh truyền

Mã SP
Công suất
Ánh sáng
Đơn vị
Nhà SX
Liên hệ

PISTON SET / Máy nén khí kiểu piston

Mã SP
Công suất
Ánh sáng
Đơn vị
Nhà SX
Liên hệ

VALVE PLATE / Van tấm

Mã SP
Công suất
Ánh sáng
Đơn vị
Nhà SX
Liên hệ

Star Wrench Set / Bộ vặn lục giác hình sao 10/ 15/ 20/ 25/ 27/ 30/ 40 tổng 7pc

Mã SP
Công suất
Ánh sáng
Đơn vị
Nhà SX
Liên hệ

Ball Wrench Set /Bộ vặn lục giác 1.5/ 2/ 2.5/ 3/ 4/ 5/ 6/ 8/ 10 tổng 9 pc

Mã SP
Công suất
Ánh sáng
Đơn vị
Nhà SX
Liên hệ

Manifold Gauge /Bộ đo đa tạp 33661-MRKG

Mã SP
Công suất
Ánh sáng
Đơn vị
Nhà SX
Liên hệ

Ranche wrench/Cờ lê 2 chiều

Mã SP
Công suất
Ánh sáng
Đơn vị
Nhà SX
Liên hệ

Monkey Spanner/Mỏ lết

Mã SP
Công suất
Ánh sáng
Đơn vị
Nhà SX
Liên hệ