MAIN METAL / Đầu nối ống của trục khuỷu

Mã SP
Công suất
Ánh sáng
Đơn vị
Nhà SX
Liên hệ

CONNECTING RODS / Thanh truyền

Mã SP
Công suất
Ánh sáng
Đơn vị
Nhà SX
Liên hệ

PISTON SET / Máy nén khí kiểu piston

Mã SP
Công suất
Ánh sáng
Đơn vị
Nhà SX
Liên hệ

VALVE PLATE / Van tấm

Mã SP
Công suất
Ánh sáng
Đơn vị
Nhà SX
Liên hệ