Refcomp -1

Mã SP
Công suất
Ánh sáng
Đơn vị
Nhà SX
Liên hệ

Refcomp-2

Mã SP
Công suất
Ánh sáng
Đơn vị
Nhà SX
Liên hệ

Refcomp -3

Mã SP
Công suất
Ánh sáng
Đơn vị
Nhà SX
Liên hệ

Refcomp -4

Mã SP
Công suất
Ánh sáng
Đơn vị
Nhà SX
Liên hệ

Copeland

Mã SP
Công suất
Tử 1 đến 30 HP
Ánh sáng
Đơn vị
Nhà SX
Liên hệ

Bitzer - 1

Mã SP
Công suất
Ánh sáng
Đơn vị
Nhà SX
Liên hệ

Bitzer - 2

Mã SP
Công suất
Ánh sáng
Đơn vị
Nhà SX
Liên hệ